Disclaimer


Muziekles van topmusici

Disclaimer

Vivaldi Music Lessons (VML) zal haar uiterste best doen om de beschikbaarheid van de diensten te waarborgen. Onderbrekingen van de diensten zijn echter wel mogelijk om technische of andere redenen.
VML zal alles in het werk stellen om zijn klanten zo efficiënt mogelijk te informeren over de aard en de duur van eventuele onderbrekingen, maar zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden in het geval dat zijn diensten niet beschikbaar zijn.
Op dezelfde manier kan VML niet de garantie geven op de betrouwbaarheid en de kwaliteit van het internet.
VML zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden in het geval van verlies van gegevens. De klant/docent wordt aangeraden een veilige kopie van de bestanden te bewaren aan zijn / haar zijde.
VML gaat zorgvuldig om met contactgegevens van docenten. Door op deze website vermeld te zijn stemt de docent in met het gebruik van contactgegevens en fotomateriaal voor doeleinden die betrekking hebben op zijn of haar lespraktijk. VML aanvaart geen aanspraak op rechten op door docenten verstrekt beeldmateriaal. 

Iedere dag muziek!

Leven zonder muziek? Ondenkbaar! Zelf muziek maken of lekker luisteren, het is een reis in de tijd. Vergeet je zorgen en begeef je in een wereld waar jij je eigen werkelijkheid schept! Speel of zing en je merkt dat iedere keer weer nieuw is! Wil je meer, mooier en beter? Privé muzieklessen van een professional geven je inspiratie en tips om verder te komen en je muzikale vaardigheden te ontwikkelen.

The best way to know your future is to create it - Dr. Joe Dispenza