Disclaimer


Muziekles van topmusici

Disclaimer

Vivaldi Music Lessons (VML) zal haar uiterste best doen om de beschikbaarheid van de diensten te waarborgen. Onderbrekingen van de diensten zijn echter wel mogelijk om technische of andere redenen.
VML zal alles in het werk stellen om zijn klanten zo efficiënt mogelijk te informeren over de aard en de duur van eventuele onderbrekingen, maar zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden in het geval dat zijn diensten niet beschikbaar zijn.
Op dezelfde manier kan VML niet de garantie geven op de betrouwbaarheid en de kwaliteit van het internet.
VML zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden in het geval van verlies van gegevens. De klant/docent wordt aangeraden een veilige kopie van de bestanden te bewaren aan zijn / haar zijde.
VML gaat zorgvuldig om met contactgegevens van docenten. Door op deze website vermeld te zijn stemt de docent in met het gebruik van contactgegevens en fotomateriaal voor doeleinden die betrekking hebben op zijn of haar lespraktijk. VML aanvaart geen aanspraak op rechten op door docenten verstrekt beeldmateriaal. 

Privé muziekles voor iedereen!

Muziek is onze passie en iedere muziekles biedt deskundige begeleiding, plezier in muziek en inspiratie. Je krijgt privéles en naast de reguliere muzieklessen geven we ook online muzieklessen en zanglessen, zodat je altijd in staat bent om met je docent te werken aan de muziek die je raakt en je leven verrijkt! Muzieklessen van professionele musici. Kies je instrument en docent en informeer naar de mogelijkheden.

The best way to know your future is to create it - Dr. Joe Dispenza