Disclaimer

Muziekles van topmusici

Disclaimer

Vivaldi Music Lessons (VML) zal haar uiterste best doen om de beschikbaarheid van de diensten te waarborgen. Onderbrekingen van de diensten zijn echter wel mogelijk om technische of andere redenen.
VML zal alles in het werk stellen om zijn klanten zo efficiënt mogelijk te informeren over de aard en de duur van eventuele onderbrekingen, maar zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden in het geval dat zijn diensten niet beschikbaar zijn.
Op dezelfde manier kan VML niet de garantie geven op de betrouwbaarheid en de kwaliteit van het internet.
VML zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden in het geval van verlies van gegevens. De klant/docent wordt aangeraden een veilige kopie van de bestanden te bewaren aan zijn / haar zijde.
VML gaat zorgvuldig om met contactgegevens van docenten. Door op deze website vermeld te zijn stemt de docent in met het gebruik van contactgegevens en fotomateriaal voor doeleinden die betrekking hebben op zijn of haar lespraktijk. VML aanvaart geen aanspraak op rechten op door docenten verstrekt beeldmateriaal. 

Leerling- en docentstatus

Studenten gaan rechtstreeks een zakelijke relatie aan met een docent. Je erkent dat docenten onafhankelijke contractanten zijn die een afzonderlijk en onderscheiden bedrijf hebben van VML. Als zodanig hebben we geen controle over de manier of methode van service aan jou, oefenen we geen controle uit over de werkrelatie en garanderen we de service van een leraar niet.

De relatie van de leraar met VML is die van een onafhankelijke contractant, en niets in deze gebruiksvoorwaarden, of enige overeenkomst is bedoeld om een partnerschap, agentschap, dienstverband of soortgelijke relatie tussen leraren en VML tot stand te brengen. Docenten zijn als enige verantwoordelijk voor alle belastingaangiften en betalingen die moeten worden ingediend bij, of gedaan aan, een staats- of lokale belastingdienst met betrekking tot vergoedingen van hun leerlingen. Geen enkel deel van uw vergoeding wordt door ons ingehouden voor de betaling van enige sociale zekerheid of andere loonheffingen voor werknemers.

Ontdek de magie van zelf muziek maken!

Zanglessen nemen of een instrument leren bespelen bij een ervaren enthousiaste muziekleraar in de buurt? Wees verzekerd van een plekje na de zomer en boek nu vast een proefles bij de docent van jouw keuze.

If you want to know your future, start creating it!

Dr. Joe Dispenza